Lega Art Ltd.: Нашите продукти
Switch language
   

Нашите продукти


 Лега арт ЕООД винаги е целило осигуряването на полезна, точна и бърза информация за своите клиенти не само при преките ни контакти, но и чрез глобалната мрежа. По тази причина дружеството от години поддържа уеб-сайт, в който освен общата информация за нас, за услугите, екипа и полезни връзки, могат да бъдат намерени и отговорите на редица въпроси, касаещи правната уредба в българското законодателство, регулираща осъществяването на стопанска дейност в страната. Тази информация под формата на кратки статии, разяснения и отговори на въпроси напълно безплатно е в услуга на нашите настоящи и бъдещи клиенти посетили сайта ни.
Обзорът на законодателството, написан на разбираем език и обединен в модула Он-лайн консултант - продукт разработен изцяло от нашите специалисти, се предоставя на три езика - български, руски и английски - както и целият сайт на дружеството, и се обновява периодично съобразно по-значителните законодателни промени.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  От есента на 2009 г. Лега арт разработи и внедри за своите клиенти нов продукт за архивиране, поддръжка и управление на цялостната документация на дружествата в интернет среда по класификационни признаци и принципи на организация, позволяващи бърз, сигурен и непрекъснат достъп до основната правна, търговска и финансова документация на всяка компания, защитен с протокол с ниво на сигурност SSL v.3 (банково ниво на сигурност).
Продуктът „Лега арт он-лайн административен офис" се предлага безплатно на нашите постоянни клиенти и неограниченото му ползване 24 ч. в денонощието, поддръжката и неговата актуализация са включени в цената на месечното абонаментно обслужване. Сигурността на информацията, освен с високото ниво на защита, е осигурена и с различни нива на достъп. С този иновативен продукт Лега арт направи още една крачка към съкращаване и опростяване на процедурите по управление на документооборота на своите клиенти, пестенето на време и оптимизацията на управленските разходи.


ЗаглавиеКой ще превъоръжи пехотата
Другата интересна интрига по този проект ще бъде между доставчиците на въоръжение за машините и в ча ...


Повече...Домакинствата сами ще избират доставчик на ток след 2020 г., прогнозира Петрова
Българските домакинства ще могат да си избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г. То ...


Повече...

Повече...

Повече...