Lega Art Ltd.: Екипът
Switch language
   

ЕкипътЕкипът на Централен офис - София

 


Екипът на Регионален офис - Варна
Професионалистите, работещи в "Лега Арт" ЕООД са с богат и многообразен опит в различни сфери на правото, административното и стопанско управление и икономиката, което позволява бързо, качествено и индивидуално обслужване на всеки клиент.


Екипът на компанията се състои от правни консултанти - управителят и редица правоспособни адвокати, работещи в офисите ни; бизнес и финансови консултанти - финансов мениджър и счетоводители, както и административен мениджър, отговарящ за координацията и администрацията на осъществяваните проекти и за дейността на дружеството. Ние също така високо ценим и нашите офис мениджъри в София и Варна, които подпомагат ежедневната ни работа и без които не бихме могли да работим пълноценно и ефективно.Нашият екип е съставен предимно от млади професионалисти, притежаващи следните качества: 

отлично образование,

съществен опит в областта на правото и икономиката,

свободно говорещи поне два чужди езика,

коректни, лоялни, отговорни, гъвкави и работещи ефикасно в екип.


 

Всяка година ние инвестираме в различни квалификационни курсове, семинари и екипни обучения, в резултат на което осигуряваме непрекъснато повишаване на квалификацията на нашите служители и тяхното продължаващо обучение.

При необходимост, във връзка с изпълнението на конкретни проекти „Лега Арт" ЕООД работи с редица квалифицирани външни специалисти с опит в областта на оценяването на собственост и бизнес, финансовите анализи и бизнес планиране, мениджъри човешки ресурси, маркетинг - специалисти, инвестиционни консултанти, посредници в областта на недвижимите имоти, одитори и др.ЗаглавиеКой ще превъоръжи пехотата
Другата интересна интрига по този проект ще бъде между доставчиците на въоръжение за машините и в ча ...


Повече...Домакинствата сами ще избират доставчик на ток след 2020 г., прогнозира Петрова
Българските домакинства ще могат да си избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г. То ...


Повече...

Повече...

Повече...