Lega Art Ltd.: Възобновяеми енергийни източници
Switch language
   

Възобновяеми енергийни източници

 
„Лега арт" ЕООД следи развитието на енергийния сектор в България и Европа. Развитието на Възобновяемите енергийни източници е основен приоритет както в законодателството на страната ни, така и на директивите и програмите на Европейския съюз. XXI век постави нови предизвикателства пред енергийната независимост на Европа и борбата с климатичните промени.


Някои наши клиенти споделят устойчив и сериозен инвестиционен интерес към инвестиции в енергийния сектор и по-специално в областта на възобновяемите енергийни източници. За тях ние проведохме редица задълбочени проучвания по условията, възможностите и процедурите за осъществяване на такъв тип проекти, проучвания на потенциала на различни форми на ВЕИ и на правните и административни процедури, необходими при подготовката и осъществяването на такива инвестиции.


За тях, както и за нашите бъдещи клиенти, Лега арт ЕООД разработи детайлен доклад на български и английски език относно правните, административни, технологични и финансови аспекти на осъществяването на проекти в областта на ВЕИ в България, който периодично се актуализира. Докладът има амбицията да стане „наръчник" на инвеститорите в тази актуална и конкурентна област в България и освен да информира, да даде и практически насоки при подготовката и осъществяване на инвестиционни проекти в сектора.

ЗаглавиеОт 2020 г. еврофондовете ще идват с прокуратура
Вероятно една от най-мъчителните дейности в йерархията на европейските чиновници е разследващ Българ ...


Повече...Две жалби отново блокират изграждането тол системата
Две от шестте фирми, участници в тръжната процедура за избор на изпълнител на тол системата, са под ...


Повече...

Повече...Георги Чолаков бе избран за председател на Върховния административен съд
Въпреки множеството съмнения за процедурни нарушения, Висшият съдебен съвет (ВСС) избра окончателно ...
Апелативните съдии обсъждат скандала с председателя на съда
Съдиите от Софийския апелативен съд (САС) провеждат от 14.30 часа в четвъртък Общо събрание, на коет ...
Първите три дни болничен ще покриват само 50% от заплатата
От началото на следващата година работодателите ще плащат само 50% от осигурителния доход през първи ...


Повече...