Lega Art Ltd.: Инвестиционни проекти финансирани от програми на ЕС
Switch language
   

Инвестиционни проекти финансирани от програми на ЕС

С приемането на България в ЕС и старта на Оперативните програми по структурните фондове на Съюза за първия програмен период 2007 - 2013 г. естествено много от традиционните ни партньори, както и редица нови клиенти се обърнаха към нас за консултантско съдействие по прилагането и идентифицирането на различните механизми за подпомагане на частния бизнес, както и на регионални общности чрез инструментите на програмите и мерките по тях. Радваме се да споделим, че още през есента на 2007 г. „Лега арт" ЕООД започна реално и широкомащабно сътрудничество с няколко частни клиента и общински администрации за идентификация и подготовка на различни инвестиционни проекти, които да бъдат внесени при кандидатстване по различни мерки на Оперативните програми, отворени за предложения.


През последните месеци регионалният ни офис в гр. Варна идентифицира и сме в подготовка на сключване на договори с други частни инвеститори от региона на Североизточна България, които желаят да се ползват от услугите ни по идентификация и подготовката на проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС, като и са осъществени партньорски срещи и набелязани предварителни сфери от взаимен интерес с няколко общини за подготовка и реализация на значими инвестиционни проекти и в публичния сектор.


Основната цел при тези, както и при досегашните ни клиенти е да подготвим, предложим и осъществим комплексни консултантски услуги, насочени не само към идентификацията и подготовката на документите за кандидатстване по различни мерки на Оперативните програми, но да предложим нашият опит и професионален екип в услуга на клиентите ни, реализиращи проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, като подпомагаме работата им в етапа на реализацията, отчитането, одита и защитата пред Управляващите органи на извършените инвестиционни разходи, с което влагаме и своя принос в усилията за максимално ефективно и прозрачно усвояване на средствата по Оперативните програми на ЕС.


ЗаглавиеПриватизация на приватизацията
Година след като в края на предишния си мандат като премиер Бойко Борисов обяви, че се кани да "реви ...


Повече...Продажбите на електромобили в света скочиха със 63%
Продажбите на електрически автомобили през третото тримесечие на годината са скочили със 63% в срав ...


Повече...

Повече...Георги Колев бе удостоен със "златен знак" за вярна служба във ВАС
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет награди отиващия си шеф на Върховния административен съд ...
НАП призна, че е имало предложение за данъчни проверки на неудобни съдии
Шефката в дирекция НАП - Бургас Пенка Жекова е поискала срещу неудобни съдии от Бургаския администра ...
Адв. Георги Атанасов: Приватизационните проверки ще са друг инструмент за тормоз над другомислещите
  "По смисленост това предложение не се отличава много от предходната смахната идея на ГЕРБ и д ...


Повече...