Lega Art Ltd.: Инвестиционни проекти финансирани от програми на ЕС
Switch language
   

Инвестиционни проекти финансирани от програми на ЕС

С приемането на България в ЕС и старта на Оперативните програми по структурните фондове на Съюза за първия програмен период 2007 - 2013 г. естествено много от традиционните ни партньори, както и редица нови клиенти се обърнаха към нас за консултантско съдействие по прилагането и идентифицирането на различните механизми за подпомагане на частния бизнес, както и на регионални общности чрез инструментите на програмите и мерките по тях. Радваме се да споделим, че още през есента на 2007 г. „Лега арт" ЕООД започна реално и широкомащабно сътрудничество с няколко частни клиента и общински администрации за идентификация и подготовка на различни инвестиционни проекти, които да бъдат внесени при кандидатстване по различни мерки на Оперативните програми, отворени за предложения.


През последните месеци регионалният ни офис в гр. Варна идентифицира и сме в подготовка на сключване на договори с други частни инвеститори от региона на Североизточна България, които желаят да се ползват от услугите ни по идентификация и подготовката на проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС, като и са осъществени партньорски срещи и набелязани предварителни сфери от взаимен интерес с няколко общини за подготовка и реализация на значими инвестиционни проекти и в публичния сектор.


Основната цел при тези, както и при досегашните ни клиенти е да подготвим, предложим и осъществим комплексни консултантски услуги, насочени не само към идентификацията и подготовката на документите за кандидатстване по различни мерки на Оперативните програми, но да предложим нашият опит и професионален екип в услуга на клиентите ни, реализиращи проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, като подпомагаме работата им в етапа на реализацията, отчитането, одита и защитата пред Управляващите органи на извършените инвестиционни разходи, с което влагаме и своя принос в усилията за максимално ефективно и прозрачно усвояване на средствата по Оперативните програми на ЕС.


ЗаглавиеМладите вярват в идеи, не в партии
Innovation in Politics е надпартийна общоевропейска организация, чиято цел е подобряването на полити ...


Повече..."Булгартрансгаз" обяви поръчка за над 350 млн. лв. за обекти по тръбата към Сърбия
Държавната компания "Булгартрансгаз" обяви днес обществена поръчка за строителство на две ...


Повече...

Повече...

Повече...