Lega Art Ltd.: Инвестиционни проекти
Switch language
   

Инвестиционни проекти

Доказателството че „Лега Арт" ЕООД не е просто чисто правен консултант, а дружество, напълно способно да се ангажира с развитието на цялостния бизнес на своите клиенти, след тяхната приватизация, е успешната подготовка и осъществяване на няколко инвестиционни проекта на „Алкомет" АД и „Шуменско пиво" АД, одобрени от министъра на финансите и свързани с прилагането на инвестиционни облекчения по Закона за данък върху добавената стойност.
Тези проекти бяха свързани с прилагането на процедура за облекчено използване на данъчния кредит при определени условия, прилагани при осъществяване на проекти, свързани с модернизация на производствени мощности и внос на ново оборудване и съоръжения, което позволи на дружествата да станат едни от най-модерните в своите сфери на бизнес, не само в България, но и в региона на Югоизточна Европа.


Подобен инвестиционен проект беше подготвен и реализиран от друго голямо и добре познато дружество в България - Група „Надин", осъществяващо дейност в областта на търговията с черни и цветни метали и скрап. След одобрението на инвестиционния проект, подготвен от нас, „Надин" значително подобри качеството на предлаганите продукти, екологичните стандарти за рециклиране на суровините, ефективността и производствения капацитет, като стана първото дружество в България, опериращо в областта на преработката на скрап, със собствена модерна площадка и уникално оборудване, разположени в гр. Девня и отговарящи на всички изисквания и стандарти на ЕС.


„Лега Арт" ЕООД също така се гордее с изграждането от самото начало и развитието на бизнеса в България на няколко крупни Руски, Британски и Ирландски инвестиционни синдиката, както и с учредяването и развитието на дружества от страна на инвеститори от различни държави като Великобритания, Гърция, Русия, Белгия и др., всички опериращи в областта на стратегическите инвестиции в областта на строителството, недвижимите имоти и тяхното управление.

С наша помощ тези инвеститори понастоящем вече притежават редица специално създадени за целта дружества, всяко от които е собственик и управлява определен брой недвижими имоти, разположени в стратегически райони на страната, включително в най-големите градове в Р. България - София и Варна, с цел придобиване и изграждане на търговски и индустриални комплекси, логистични и бизнес центрове, както и уникални за България тип „втори дом" ваканционни и рекреационни селища.


„Лега арт" ЕООД е основен консултант на проекта за рехабилитация и разширение на „Търговско логистичен комплекс ГО" АД - гр. Горна Оряховица,
като с наша помощ и въз основа на направените от нас анализи и разработена концепция, в дружеството се осъществява мащабен проект за превръщането на складово-логистичната база в един от най-съвременните, гъвкави и ефективни търговско-логистични комплекси в Централна България, разположен на кръстопътя на няколко Европейски транспортни коридора.ЗаглавиеКой ще превъоръжи пехотата
Другата интересна интрига по този проект ще бъде между доставчиците на въоръжение за машините и в ча ...


Повече...Домакинствата сами ще избират доставчик на ток след 2020 г., прогнозира Петрова
Българските домакинства ще могат да си избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г. То ...


Повече...

Повече...

Повече...