Lega Art Ltd.: Приватизация, сливания и придобивания
Switch language
   

Приватизация, сливания и придобивания

  Още от основаването си „Лега Арт" ЕООД е правен и бизнес консултант на някои от най-големите дружества в страната, полагайки максимални усилия за успешното развитие на техния бизнес. Ние с гордост споделяме успешните истории на две дружества, добре познати не само в България, но и в чужбина, лидери в своята сфера на дейност.


„Алкомет" АД - гр. Шумен
, лидер в производството на алуминиеви продукти на Балканския полуостров, бивше държавно предприятие, приватизирано през 1999 г. от чуждестранни инвеститори, със собствен бизнес в редица страни по света. „Лега Арт" ЕООД беше водещия консултант в течение на целия приватизационен и следприватизационен процес. В последните години „Алкомет" АД успешно осъществи амбициозна инвестиционна програма, влагайки повече от 45 000 000 евро в ново оборудване, технологии, производствени линии и ноу-хау и постигайки износ на повече от 5000 МТ продукция месечно, главно в страните от Европейския съюз.


Подобна успешна история се повтори и при „Шуменско пиво" АД - гр. Шумен, сега собственост на дъщерното дружество в България на световно известният пивоварен гигант „Карлсберг". Като консултанти, работещи комплексно с дружеството както в следприватизационния период, така и в процеса на преструктуриране и осъществяване на инвестиционната програма, успяхме да предложим най-добрите решения за развитието на бизнеса, подобряването на производствените мощности и значителното увеличение на финансовите резултати на приватизираното дружество.
Успешно участвахме в подготовката и структурирането на сделката по придобиване на
„Шуменско пиво" АД от „Карлсберг Брюърис" АС и направихме всичко възможно за провеждането на успешни преговори, осъществяване на дю дилиджънс и на самото придобиване, както и успешно участвахме в първоначалния период на осъществяване на дейността и преструктуриране на дружеството от новия собственик „Карлсберг България" АД.
ЗаглавиеПревъоръжаването на армията взе първата си жертва
Докато изтичат последните дни от работата на експертната комисия по избор на нов тип изтребители, а ...


Повече...В услуга на общините финансовото министерство вкара в регистър всички имоти
В опит да спре измамите с данъка върху жилищата държавата създава регистър, до който достъп ще имат ...


Повече...

Повече...

Повече...