Lega Art Ltd.: Нашите клиенти
Switch language
   

Нашите клиенти

  Лега Арт ЕООД цени своите клиенти и вярваме, че нашите клиенти ценят работата ни за тях.

Дружеството е свързано с дългосрочни партньорски взаимоотношения и сътрудничество с голяма част от своите клиенти, някои от които работят с Лега арт ЕООД от самото му създаване.
Услугите ни обхващат както консултации в областта на правните и данъчни въпроси, „домашно" счетоводство за нашите клиенти, които тепърва установяват своят бизнес в България и използват нашия офис като регистриран офис на своите дружества, така и широк спектър от правни, бизнес и счетоводни услуги, свързани с управлението и инвестиционната дейност на търговски и индустриални дружества с традиции на пазара в България и чужбина.

В съответствие с конкретните дейности и проекти на нашите клиенти, се извършва ежемесечно текущо обслужване или се възлагат конкретни консултантски услуги, с цел подготовка и изпълнение на конкретни проекти или разрешаване на специфични проблеми. От изключителна важност за нас е обратната връзка с клиентите ни и ежегодно Лега арт провежда кампания по оценка на качеството и ефективността на своите услуги, като изисква оценка за това от клиентите си.

Качествените услуги за качествени клиенти за Лега арт не са просто фраза - обхватът, ефективността и начинът на организация на нашите услуги го доказват.

При проявен интерес и след отправено запитване, ще се радваме да предоставим референтен лист с нашите клиенти в различни области и браншове в миналото и в момента.

ЗаглавиеКой ще превъоръжи пехотата
Другата интересна интрига по този проект ще бъде между доставчиците на въоръжение за машините и в ча ...


Повече...Домакинствата сами ще избират доставчик на ток след 2020 г., прогнозира Петрова
Българските домакинства ще могат да си избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г. То ...


Повече...

Повече...

Повече...