Lega Art Ltd.: Нови услуги улесняват правенето на бизнес в България.
Switch language
   
ное 12
четвъртък, 12 ноември 2009
Новаторски решения, които улесняват правенето на бизнес в България,
пусна българската компания за правни и бизнес-консултации Лега Арт.

Дружеството стартира онлайн консултант, който представя напълно
безплатно и на три езика (български, руски и английски) в обновения
сайт на дружеството – www.lega-art.com отговорите на редица въпроси в
българското законодателство, свързани с регулирането и осъществяването
на стопанска дейност в страната.Информацията, под формата на кратки статии, отговори на въпроси и разяснения е представена в лесна за ориентиране структура, на разбираем език и се обновява периодично, следвайки промените в нормативната уредба. Онлайн консултантът е изключително полезен за чуждестранни компании, които търсят бърз начин да се ориентират в българската правна уредба.

Уникален за България продукт е и Онлайн Административният офис, с който се организира, поддръжа и архивира в интернет среда цялостната документация на дружествата - клиенти на компанията по начин, който позволява бърз, сигурен и непрекъснат достъп до основната правна, търговска и финансова документация, обработвана и съхранявана от Лега Арт.


Нивото на сигурност е SSL v3/TSL, което е ниво на защита, ползващо 264-битов криптиращ код и представлява най-модерния достъпен в момента за граждански цели начин за осигуряване на сигурността на съхранението и преноса на информация, дори все още невъведен изцяло от банките. Услугата е безплатна за клиентите на фирмата, които имат достъп до своята документация и бази данни от всяка точка на света благодарение на непрекъснатата поддръжка и обновяване, осъществявани от Лега арт.


Лега арт стартира и услуги за българския бизнес при подготовка на инвестиционни проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, насочени не само към съдействие при изготвяне и подаване на формите за кандидатстване, а към комплексен и високоефективен подход при предоставяне на консултантски услуги свързани с особеностите при осъществяването, реализацията и отчитането на проектите спечелили такова финансиране, които дейности според Лега арт са най-уязвимото място при усвояването на Евро-фондовете.


Предстои компанията да представи на българския бизнес, както и на чуждестранните инвеститори с интереси в областта специално разработения „наръчник на инвеститора" - „LEGA Art reports - Обзор на условията и възможностите за инвестиции във възобновяеми енергийни източници в България".

„Лега Арт" е основана през 1998 година и специализира в предоставянето на професионални юридически и бизнес консултантски услуги за корпоративни клиенти. За компанията работят 22 високо-специализирани експерти от различни области в офисите в София и Варна.

 

Източник: news.expert.bgизглед за печат


ЗаглавиеКлиматичният завой на България
София е напът да се присъедини - малко или много - към консенсуса в ЕС за политиките, свързани с про ...


Повече..."Еврохолд" купува българския бизнес на ЧЕЗ за 335 млн. лв.
Българският холдинг "Еврохолд България" АД се споразумя да придобие бизнеса на чешката ен ...


Повече...

Повече...

Повече...